Cabernet Sauvignon, Česká klasifikace, Velkopavlovická