Cabernet Sauvignon, Americká vína a Jihoafrická vína