Cabernet Sauvignon, Vinařství Veverka, Moravská a česká vína