Akostné víno ​​odrodové

Akostné víno ​​odrodové musí obsahovať minimálne 85% odrody uvedené na etikete. Môže byť vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu najviac 3 odrôd, ktoré musia byť na seznamu odrůd pre výrobu akostných vín. Ak podiel jednotlivých odrôd je min. 15%, možno ich uviesť na etikete v zostupnom poradí.

Zpět do slovníku