Akostné víno ​​známkové

Víno vyrobené zo zmesi hrozna, rmutu, hroznového muštu vyrobeného z hrozna zozbieraného na vinici vhodnej pre akostné víno ​​stanovenej oblasti alebo zmiešaním akostných vín. Väčšinou sa skladá z niekoľkých odrôd, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú chuťové vlastnosti, ktoré sú podobné v každom ročníku.

Zpět do slovníku