Šumivá vína, která obsahují do 12 g/l zbytkového cukru. Mezinárodní označení vína je Herb (tvrdé).

Zpět do slovníku