Château Smith Haut Lafitte

Starodávne vinárstvo je od roku 1990 v majetku Florence a Daniela Cathiard. Noví majitelia investovali nemalé prostriedky k obnove a prosperite vinárstva.

Vinice boli kompletne reštrukturalizované, výnosy znížené a zavedené organické metódy výroby. Došlo aj na renováciu pivníc a použitie nových drevených kvasných nádrží a sudov. To sa vzápätí prejavilo na výslednej kvalite vín, na ich hutnosti a jemnom prejavu. Z odrôd sú najviac používané Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc a Merlot.