Onemocnění vína způsobená škodlivými mikroorganismy, které se do vína dostanou při jeho výrobě. K nejčastějším chorobám patří: křísovatění a octění, méně časté jsou mléčné kvašení, manitové kvašení, máselné kvašení, vláčkovitost, hořknutí, zvrhnutí, myšina a mikrobiální zákaly vína

Zpět do slovníku