Navrženo směrnicí EU v roce 1989 a zavedeno všemi členskými státy společenství v roce 1992. Toto číslo LOT musí být uvedeno na každé láhvi vína vyrobené nebo prodávané v rámci EU. Pokud by víno muselo být z jakýchkoli důvodů staženo z všeobecné distribuce, může tento kód předejít zbytečným škodám a ztrátám tím, že přesně určí dodavatele vína

Zpět do slovníku