Gravitační vinařství

Je to nejšetnější způsob zpracování hroznů s minimem zásahů čerpadel, je zde využita gravitační síla.Zpracování začína nahoře nad lisem,poté jde samospádem do z lisu a z něj jde samospádem do tanků.

Zpět do slovníku