Kabinetné víno

Min. 19 st. ČNM: Ľahšia, suchá, príjemne piteľné vína s dobrou kyselinou.

Zpět do slovníku