Sediment, který se shromažďuje na dně kádě během kvašení vína

Zpět do slovníku