Matoliny jsou nezkvašené nebo zkvašené výlisky (pevná část neodzrněných hroznů) po vylisování moštu nebo vína při výrobě vín červených

Zpět do slovníku