V důsledku kombinace poloh, chráněných, resp. vystavených povětrnostním podmínkám, blízkosti pohoří, vodních ploch a dalších geografických prvků, které jsou v dané oblasti jedinečné, může být vinice vystavená, resp. může profitovat ze specifického mikroklimatu

Zpět do slovníku