Víno originálnej certifikácie

Víno originálnej certifikácie (VOC)-zodpovedá požiadavkám akostného vína, ale nepodlieha štátnemu zatrieďovaniu SZPI. Vyrába sa len z odrôd typických pre danú oblasť. Zatrieďovanie vykonáva združenie vinárov - producent musí byť členom združení.

Zpět do slovníku