Zoxidované víno

Zvětralé víno, (kromě záměrně zoxidovaných vín, např. Madeira, Tokaj)

Zpět do slovníku