Champagne (šampanské), stránka 3

Champagne (slovensky šampanské, hovorovo "šampus"). K výrobe šumivých vín z oblasti Champagne sa používajú iba 3 povolené odrody: Pinot Meunier, Pinot Noir a Chardonnay. Pomocou "Méthode traditionnelle" (názov procesu druhotného kvasenia) tu vznikajú vína rôznych typov a kategórií. Žiadne iné šumivé víno mimo oblasti Champagne nesmie mať na etikete vyznačený tento názov.