Dochované záznamy dokazujú, že prvé vinice boli v Kampánii vysadené už v 13. storočí př.n.l. Ako mnoho iného v tomto regióne, bola aj vína dlhú dobu nie príliš vysokej úrovne.

Burton Anderson vo svojej knihe v roku 1990 píše, že "zaujímavá vína by tu mohla byť spočítaná na prstoch jednej ruky". Posledné desaťročia minulého storočia však boli svedkom dynamické obnovy Kampánia - počet výrobcov v kategórii DOC / DOP vyrástol z deviatich v roku 1975 na 19 na konci roka 2000. Región, dlhé roky známy skôr pre svoje lacná, nie príliš kvalitné vína, je vďaka prechodu na výrobu kvalitných vín regiónom s dlhodobo veľkým potenciálom.